Uitnodiging invullen bardiensten voor 1 mei a.s.

Bardienstschema

Het bardienstschema voor het verenigingsjaar 1 april 2024 t/m 31 maart 2025 is opengesteld. Leden met een bardienstverplichting kunnen vanaf nu hun 2 verplichte jaarlijkse bardiensten invullen.

Bardienstplicht

Als jij de mail hebt ontvangen met de uitnodiging om jouw bardiensten voor het nieuwe seizoen weer in te vullen met daarin een link naar dit bericht, dan ben je volgens onze registratie bardienstplichtig en moet je 2 verplichte bardiensten invullen.  Mocht dat volgens jou niet kloppen, laat ons dat dan z.s.m. weten via kantine@tvz750.nl.

Invullen bardiensten (dit moet je uiterlijk vóór 1 mei gedaan hebben.) Doe je dat niet vóór die datum dan worden er herinneringen gestuurd. Voor ons onnodig werk en voor jou mogelijk irritaties.

Het invullen van de diensten kun je op 2 manieren doen:

1.      Via de dienstenplanner in de clubapp

of

2.      Via www.tvz750.nl d.m.v. de button "bardiensten. Je moet daarvoor wel op de website zijn ingelogd. Je vindt daar ook een instructie.

Beide opties hebben ook de mogelijkheid een reeds geplande dienst weer vrij te geven, maar je blijft voor de vrijgegeven dienst verantwoordelijk totdat iemand anders hem heeft overgenomen.

Als het invullen of vrijgeven niet lukt, vind je op de website bij bardiensten een uitleg. Dus liever niet direct contact opnemen met de bardienstplanners.

In het geval van het ruilen van een dienst is het niet nodig daarvan de bardienstplanners via kantine@tvz750.nl in kennis te stellen, tenzij de ruiling plaatsvindt op de dag van de bardienst zelf. Alleen in dat geval zal er een handmatige handeling door de bardienstplanner verricht moeten worden om ervoor te zorgen dat het pasje van degene die nu de bardienst gaat doen, geautoriseerd wordt om het sleutelklasje te kunnen openen. Daarin bevinden zich de sleutel en de tag waarmee het alarm in de kantine uitgeschakeld kan worden en de kantine kan worden geopend. In alle andere gevallen gaat dit automatisch.

Let op: Mondeling ruilen en het niet in het systeem verwerken, zorgt voor het probleem dat de lezer van het kluisje het pasje niet herkent.

Handig hulpmiddel bij ruilen:

Vaak vertellen leden ons dat ze nog niet genoeg mensen kennen om bardiensten mee te ruilen. Dat is gelukkig ook niet nodig.

·        Kijk op de website of dienstenplanner van de clubapp welke diensten je zou kunnen ruilen. Klik op de diensten en je ziet de namen van de betreffende vrijwilliger.

·        Ga vervolgens naar de website en daarna onder de button “Onze vereniging” naar “ledenlijst” en zoek in die lijst naar het telefoonnummer of emailadres. Alleen als leden uit privacyoverwegingen hebben aangegeven dat die gegevens niet getoond mogen worden, is het niet mogelijk een en ander te vinden van die persoon.

Nieuwe leden

Sinds april 2023 hebben we een ledenstop en het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die wordt opgeheven. Om die reden gaan we voorlopig geen instructieavonden bardiensten organiseren omdat we ervan uitgaan dat alle huidige leden al in de gelegenheid zijn geweest om zo'n instructie te volgen.

Bevestiging registratie

Ongeveer een uur na jouw inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Verder ontvang je 7 dagen en 1 dag vóór de bardienst nog herinneringsmails met daarin aanvullende informatie. Ontvang je zo'n bevestiging niet, kijk dan even in jouw spamfolder. Vind je hem daar ook niet stuur dan een berichtje naar kantine@tvz750.nl.

Bardienst doen is niet verblijvend

Zoals al eerder gezegd is een lid verplicht 2 maal per seizoen een bardienst te doen en daarvoor ingeschreven te staan in de bardienstmodule, tenzij hij/zij daarvoor is vrijgesteld vanwege leeftijd of andere vrijwilligerswerkzaamheden. De praktijk heeft geleerd dat dat bij 90% van onze leden helemaal geen problemen geeft. De overige 10% bezorgt ons als bardienstplanners echter heel veel werk en frustraties door niet op tijd de bardiensten in te vullen, helemaal niet te reageren op mails, niet op te komen dagen bij een geplande bardienst, op het laatste moment een bardienst bij ons af te melden, niet zelf op zoek te gaan naar vervanging bij verhindering. Kortom: het probleem volledig bij de bardienstplanners neer te leggen.

Niet op tijd aan je verplichting voldoen betekent dat je door het bestuur als lid geschorst kunt worden. Uiteraard wordt daar zorgvuldig mee omgegaan en is er beroep bij het bestuur mogelijk.

Juist voor de grote groep die wel steeds aan hun verplichtingen voldoet, vinden we het heel vervelend dit te moeten schrijven, maar helaas ontkomen we er niet aan.

Daarom hebben we met het bestuur afgesproken dat iedereen vóór 1 mei 2024 de 2 verplichte bardiensten ingevuld moet hebben. De namen van degenen die dat niet hebben gedaan, gaan vervolgens naar het bestuur. Het bestuur kan dan tot (tijdelijke) schorsing van het lidmaatschap overgaan. Eenzelfde maatregel geldt voor degenen die in de loop van het jaar door het vrijgeven van bardiensten niet meer het vereiste aantal van 2 bardiensten halen.

Het bestuur zal in eerste instantie naar de leden kijken die afgelopen seizoen niet (volledig) aan hun verplichtingen hebben voldaan en dat nu weer niet doen.

Een (tijdelijke) schorsing ontheft je overigens niet van de verplichting de contributie te betalen.

Vragen

Heb je nog vragen over het invullen van de bardiensten stuur een mail naar kantine@tvz750.nl.

Direct plannen

Via deze link kun je je bardiensten direct plannen op de website. Wel is zorgen dat je ingelogd bent. Wil je het nog gemakkelijker ga dan naar de dienstplanner in de clubapp.

Met vriendelijke groet

De Bardienstplanners

Twee bardiensten per jaar

Als lid ben je volgens onze statuten verplicht een aantal bardiensten per seizoen (1 april t/m 31 maart) te draaien. Het bestuur kan besluiten je (tijdelijk) te schorsen als lid indien je hieraan niet wilt voldoen.

Lees meer