Uitnodiging invullen bardiensten seizoen 1 april 2023 t/m 31 maart 2024

Bardienstschema

Het bardienstschema voor het verenigingsjaar 1 april 2023 t/m 31 maart 2024 is opengesteld. Leden met een bardienstverplichting kunnen vanaf nu hun 2 verplichte jaarlijkse bardiensten invullen.

Bardienstplicht

Als jij deze mail krijgt, dan ben je volgens onze registratie bardienstplichtig en moet je nog de 2 verplichte bardiensten invullen.  Mocht dat volgens jou niet kloppen, laat ons dat dan even weten via kantine@tvz750.nl.

Invullen bardiensten (dit moet je uiterlijk vóór 1 mei gedaan hebben)

Het invullen van de diensten kun je op 2 manieren doen:

1.      Via de dienstenplanner in de clubapp.

2.      Via www.tvz750.nl d.m.v. de button bardiensten. Je moet daarvoor wel op de website zijn ingelogd. Je vindt daar ook een instructie.

Beide opties hebben ook de mogelijkheid een reeds geplande dienst weer vrij te geven, maar je blijft voor de vrijgegeven dienst verantwoordelijk totdat iemand anders hem heeft overgenomen.

Als het invullen of vrijgeven niet lukt vind je op de website bij bardiensten een uitleg. Dus niet direct contact opnemen met de bardienstplanners.

In het geval van het ruilen van een dienst is het niet meer nodig om daarvan de bardienstplanners via kantine@tvz750.nl in kennis te stellen, tenzij de ruiling plaatsvindt op de dag van de bardienst zelf. Alleen in dat geval zal er een handmatige handeling door de bardienstplanner verricht moeten worden om ervoor te zorgen dat het pasje van degene die nu de bardienst gaat doen, geautoriseerd wordt om het sleutelklasje te kunnen openen. Daarin bevinden zich de sleutel en de tag waarmee het alarm in de kantine uitgeschakeld kan worden en de kantine kan worden geopend. In alle andere gevallen gaat dit automatisch. Let op: Mondeling ruilen en het niet in het systeem verwerken, zorgt voor het probleem dat de lezer van het kluisje het pasje niet herkent.

Handig hulpmiddel bij ruilen:

Vaak vertellen leden ons dat ze nog niet genoeg mensen kennen om bardiensten mee te ruilen. Dat is gelukkig ook niet nodig.

·        Kijk op de website of dienstenplanner van de clubapp welke diensten je zou kunnen ruilen. Klik op de diensten en je ziet de namen van de betreffende vrijwilliger.

·        Ga vervolgens naar de website en daarna onder de button “Onze vereniging” naar “ledenlijst” en zoek in die lijst naar het telefoonnummer of emailadres. Alleen als leden uit privacyoverwegingen hebben aangegeven dat die gegevens niet getoond mogen worden, is het niet mogelijk een andere te vinden.

Nieuwe leden

In 2022 hebben we op een groot aantal tijdstippen bardienstinstructies voor nieuwe leden georganiseerd. Dat gaan we in de maanden mei, juni en juli 2023 opnieuw doen. Daarover krijgen die nieuwe leden afzonderlijk bericht.

In afwachting van die instructie kun je je wel alvast inschrijven voor de bardiensten, als je er maar rekening mee houdt dat je data plant na juli 2023.

Bevestiging registratie

Ongeveer een uur na jouw inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Verder ontvang je 7 dagen en 1 dag vóór de bardienst nog herinneringsmails met daarin aanvullende informatie.

Bardienst doen is niet verblijvend

Zoals al eerder gezegd is een lid verplicht 2 maal per seizoen een bardienst te doen en daarvoor ingeschreven te staan in de bardienstmodule, tenzij hij/zij daarvoor is vrijgesteld vanwege leeftijd of andere vrijwilligerswerkzaamheden. De praktijk heeft geleerd dat dat bij 95% van onze leden helemaal geen problemen geeft. De overige 5% bezorgt ons als bardienstplanners echter heel veel werk en frustraties door niet op tijd de bardiensten in te vullen, helemaal niet te reageren op mails, niet op te komen dagen bij een geplande bardienst, op het laatste moment een bardienst bij ons af te melden, niet zelf op zoek gaan naar vervanging bij verhindering. Kortom: het probleem volledig bij de bardienstplanners neer te leggen.

Niet op tijd aan je verplichting voldoen betekent dat je door het bestuur als lid geschorst kunt worden

Juist voor de grote groep die wel steeds aan hun verplichtingen hebben voldaan, vinden we het heel vervelend dit te moeten schrijven, maar helaas ontkomen we er niet aan.

Daarom hebben we met het bestuur afgesproken dat iedereen vóór 1 mei 2023 de 2 verplichte bardiensten ingevuld moet hebben. De namen van degenen die dat niet hebben gedaan, gaan vervolgens naar het bestuur. Het bestuur kan dan tot (tijdelijke) schorsing van het lidmaatschap overgaan. Eenzelfde maatregel geldt voor degenen die in de loop van het jaar door het vrijgeven van bardiensten niet meer het vereiste aantal van 2 halen. Laat het alsjeblieft niet zover komen!

Een (tijdelijke) schorsing ontheft je overigens niet van de verplichting de contributie te betalen.

Vragen

Heb je nog vragen over het invullen van de bardiensten stuur een mail naar kantine@tvz750.nl of bel Rob Noach 06-22524754 of Jan Oosterhof 06-19999767

Direct plannen

Via deze link kun je je bardiensten direct plannen op de website. Wil je het nog gemakkelijker ga dan naar de dienstplanner in de clubapp.

Met vriendelijke groet

De Bardienstplanners

Rob Noach 

Twee bardiensten per jaar

Als lid ben je volgens onze statuten verplicht een aantal bardiensten per seizoen (1 april t/m 31 maart) te draaien. Het bestuur kan besluiten je (tijdelijk) te schorsen als lid indien je hieraan niet wilt voldoen.

Lees meer