Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) op dinsdag 31 oktober 2023 om 19.30 uur

TVZ 750 nodigt al haar leden van harte uit voor een Bijzondere Algemene Vergadering op 31 oktober 2023. Op onze website heb je kunnen lezen dat de gemeente geen vergunning verstrekt voor de locaties waar we oorspronkelijk 2 padelbanen wilden aanleggen. Je kunt het nieuwsbericht nogmaals bekijken via deze link.

Tijdens de informatieavond van 27 september zijn de resterende opties voor de uitbreiding van de padelbanen besproken. Buiten deze opties zijn er op dit moment geen andere alternatieven om 2 of 3 nieuwe banen aan te leggen. Zoals je in de presentatie kunt lezen, stellen we onze leden eerst de vraag of er behoefte is aan extra padelbanen. Indien dit niet het geval is, wordt de vergadering beëindigd en blijven de banen zoals ze momenteel zijn.

Dit zijn de beschikbare opties:

Optie A: In deze optie worden 2 padelbanen aangelegd op baan 5. Deze baan wordt aantoonbaar minder vaak gereserveerd. De twee banen komen op dezelfde afstand te liggen als de ruimte tussen banen 1 en 4.

Optie B: In deze optie worden 2 padelbanen aangelegd op baan 5, en 1 padelbaan wordt geplaatst achter het clubhuis, op de locatie van de huidige speelplaats, mits dit wordt goedgekeurd door zowel het waterschap als de gemeente. We hebben inmiddels een overleg gehad met de gemeente over het bouwen op de speelplaats en er is op dit moment geen bezwaar om op deze locatie een baan aan te leggen.

 

Met betrekking tot stemmen en volmachten geldt het volgende: Elk lid kan een ander lid machtigen (conform artikel 15, lid 5 van de Statuten) om namens hem/haar te stemmen. Je mag maximaal voor 2 leden stemmen. Je kunt hiervoor het volmachtformulier hieronder gebruiken of een e-mail sturen naar secretaris@tvz750.nl. Een exemplaar van de volmacht dient aan het bestuur te worden verstrekt, en dit moet gebeuren uiterlijk 3 dagen voor de datum van de algemene vergadering. Het lid draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de volmacht. Ouders/verzorgers van minderjarige leden hebben het recht om namens het juniorlid een stem uit te brengen. Dit betreft geen volmachtstem, maar een regulier recht om namens hun/een kind te stemmen.  

De Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) wordt gehouden in wijkcentrum De Bolder in de Aalanden en is ook online te volgen via Teams. De uitnodigingslink wordt zo spoedig mogelijk verstrekt. Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden, alleen dan wordt je stem meegeteld. Dit kun je doen door te reageren op de uitnodigingsmail. De BAV begint om 19:30 uur.

 Agenda:

·       Opening door de voorzitter

·       Mededelingen

·       Gelopen proces n.a.v. de stemming op BAV van 9 mei 2023

·       Informatie vanuit de gemeente

·       Visie bestuur voor de komende 3 jaar

·       Voorstellen uitbreiding padelbanen

·       kosten, financiering en opbrengsten

·       Stemming uitbreiding padelbanen

·       Stemming vervanging baan 5

·       Pauze totdat de stemmen zijn geteld

·       Sluiting

Downloads:

Algemene Ledenvergadering Overzicht