Geen vergunning voor padelbaan op parkeerplaats of in bos

Een van de twee nieuw geplande padelbanen, de baan op de parkeerplaats, kan helaas niet worden aangelegd. Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van afgelopen mei zijn de leden van TVZ akkoord gegaan met deze optie. Na de vergadering is onmiddellijk het vergunningentraject voor de bouw van deze padelbanen ingezet. Ondanks eerdere mondelinge toezeggingen vanuit de gemeente dat er wel enkele bomen en groen gekapt mochten worden, is toch aangegeven dat een kapvergunning niet afgegeven kan worden.

 

 

De gemeente Zwolle geeft in een mail aan de padelbaancommissie aan dat de aanvraag is getoetst aan de boomverordening. Daarin staat onder andere dat gezonde bomen niet gekapt mogen worden. Bovendien stelt de gemeente dat zowel het economische als het grote maatschappelijke belang mist. En mogelijkheden zoals herplanten van bomen zijn er niet. Een alternatief zou kunnen zijn elders op de parkeerplaats een plek te vinden voor een padelbaan, maar wel zonder dat er bomen voor gekapt moeten worden. TVZ moet dan wel een compensatie voor de parkeerplaatsen bedenken, waarbij onze gedachte om die langs de dijk aan te leggen helaas ook niet mag worden uitgevoerd. 

Door deze beslissing van de gemeente Zwolle is het ook niet mogelijk de alternatieve optie uit te voeren voor een padelbaan in het bos naast tennisbaan 5. Er mogen immers geen bomen gekapt worden. De geplande padelbaan achter het clubhuis is nog niet tegengehouden, dus de mogelijkheid om daar een padelbaan te bouwen bestaat nog wel. 
Het bestuur heeft hierover afgelopen week vergaderd, en is tot de conclusie gekomen dat - nu zowel de voorkeursoptie als het alternatief niet of niet volledig kan worden uitgevoerd - we jullie als leden weer willen raadplegen. Dat is ook conform we hebben aangegeven tijdens de BAV van afgelopen mei. 

We gaan nu net als in het voorjaar eerst een informatieavond organiseren, waarop we zowel onze nieuwe ideeën voor padelbanen naar voren brengen als die van jullie als leden willen horen. Deze avond wordt op 27 september gehouden. Twee of drie weken hierna wordt opnieuw een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden. Houd de mail en de TVZ-website goed in de gaten voor de exacte datum, tijd en locatie. 

Belangrijk om te weten is dat tijdens de informatieavond en BAV alleen ideeën voor nieuwe locaties van extra padelbanen worden besproken. Andere uitbreidingsplannen voor op het park, zoals de serre, mogen wel worden uitgevoerd. 

Nieuws Overzicht