Opzeggen lidmaatschap TVZ 750 uiterlijk op 31 december 2023

Bij TVZ 750 loopt het lidmaatschap vanaf 1 april tot en met 31 maart en wordt elk jaar automatisch verlengd.

Natuurlijk willen we onze leden graag behouden, maar mocht je toch volgend seizoen geen lid meer willen of kunnen zijn, dan moet het lidmaatschap wel uiterlijk 31 december 2023 opgezegd worden. Opzeggingen na die tijd worden niet geaccepteerd en je bent dan automatisch nog 1 seizoen lid.

Opzegging gaat via onze website via de gelijknamige button op de hoofdpagina of men stuurt een mail naar ledenadministratie@tvz750.nl.

Nieuws Overzicht