Opzeggen lidmaatschap/wijzigen gegevens

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar moet gebeuren vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar ( 1 april tot en met 31 maart). Opzeggingen na die tijd worden niet in behandeling genomen. Het lidmaatschap wordt dan automatisch met 1 jaar verlengd.

Opzeggen kan op een gemakkelijke manier door hieronder het opzeg/wijzigscherm te openen. Na het opzeggen van het lidmaatschap krijg je van de ledenadministratie een bevestiging.

Je kunt het scherm ook gebruiken om je adres-, telefoon-, email gegevens etc. te wijzigen.

Heb je vragen over het opzeggen of wijzigen van je gegevens dan kan dat via onderstaande adressering:

Correspondentieadres: 
Tennisverenging TVZ 750 
t.a.v Ledenadministratie 
Peterskampweg 8
8031 LK Zwolle 
Email: ledenadministratie@tvz750.nl

Om het opzeg/wijzigscherm te openen klik hier