Verantwoord Alcohol schenken

Iedereen die een kantinedienst draait wordt geacht kennis te hebben genomen van de instructie "verantwoord alcohol verstrekken" en het "bestuursalcoholreglement" . Dit is een wettelijke verplichting.  

Heb je de instructie en het reglement gelezen onderteken dan het registratieblad dat in de instructiemap zit. Dit bekrachtigt dat je de instructie hebt gelezen. De map ligt in de kantine.  Deze verplichting is eenmalig. Je hoeft niet voor elke kantinedienst een registratieblad te ondertekenen.

Je kunt de instructie en het reglement hieronder ook downloaden en het thuis lezen. Vergeet daarna niet bij de eerstvolgende kantinedienst het registratieblad in de kantine in te vullen. 

Heb je vragen hierover neem dan contact op met penningmeester@tvz750.nl

Downloads: