Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Ik ben in aanraking gekomen bij TVZ 750 door:
Flyer
Website
Wijkblad
Derden
Anders nl.:
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
Heb je wel eens eerder getennist?
Wat is je beroep?
 
Indien jonger dan 18 jaar akkoord ouder.
Naam ouder voor akkoord.
 
Kennis Algemene Voorwaarden
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van TVZ 750.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking