Contributies voor het Verenigingsjaar lidmaatschap

Onderstaand onze huidige contributies die gelden voor het Verenigingsjaar lidmaatschap van 1 april t/m 31 maart.

Tijdens ledenwerfacties voor nieuwe leden gelden de tarieven die in die actie genoemd worden.

Contributiebedragen voor het verenigingsjaar vanaf 1 april t/m 31 maart

Soort lid Bedrag
Seniorlid, vanaf 17 jaar € 141,--
Student * € 109,--
Junior lid t/m 12 jaar €  60,--
Junior lid vanaf 13 jaar €  76,--

Bovenstaande bedragen zijn inclusief  ruim € 19,- KNLTB afdracht.

Donateur €  16,--
Clubpas - bij inschrijving wordt hiervoor eenmalig een vast bedrag gevraagd €   5,--

*Op vertoon van geldige studentenpas voor een voltijdstudie voorzien van datum. Omdat vanaf 1 maart 2021 de contributie tijdens het inschrijfproces direct via iDEAL moet worden betaald betalen nieuwe studentleden eerst de contributie die hoort bij de leeftijd. Nadien stuurt de student een mail naar ledenadministratie@tvz750.nl  en voegt een kopie van een van datum voorziene geldige studentenkaart bij. Het teveel betaalde bedrag wordt daarna teruggestort. Bestaande studentleden dienen ieder jaar uiterlijk in februari een kopie van een geldige studentenkaart naar de ledenadministratie@tvz750.nl te sturen zodat bij het maken van de contributiefacturen rekening kan worden gehouden met de studentenkorting. Na februari mag ook maar dan moet restitutie worden aangevraagd.


Datum ingang lidmaatschap, contributie en eventuele kortingen:
 

  • Wordt men lid in de periode van 1 april t/m 30 september van het verenigingsjaar dan betaalt men 100% van het verschuldigde contributiebedrag.
  • Wordt men lid in de periode van 1 oktober t/m 31 december van het verenigingsjaar dan betaalt men 75% van het verschuldigde contributiebedrag.*
  • Wordt men lid in de periode van 1 januari t/m 31 maart van het verenigingsjaar dan betaalt men 25% van het verschuldigde contributiebedrag.*

Gezinskorting:  Voor het derde en volgende juniorlid uit één gezin wordt 50% korting gegeven.*

Student:  een seniorlid die een geldige collegekaart aan de ledenadministratie getoond heeft. De student volgt een voltijd opleiding.

* De kortingsregeling geldt niet voor de KNLTB afdracht, het inschrijfgeld en speciale acties.