Contributies voor het Verenigingsjaar lidmaatschap

Onderstaand onze huidige contributies die gelden voor het Verenigingsjaar lidmaatschap van 1 april t/m 31 maart.

Contributiebedragen voor het verenigingsjaar vanaf 1 april t/m 31 maart

Soort lid Bedrag
Seniorlid, vanaf 17 jaar € 141,--
Student * € 109,--
Junior lid t/m 12 jaar €  60,--
Junior lid vanaf 13 jaar €  76,--
Niet spelende leden €  32,--

Bovenstaande bedragen zijn inclusief  € 18,- KNLTB afdracht.

Donateur €  16,--
Clubpas - bij inschrijving wordt hiervoor eenmalig een vast bedrag gevraagd €   5,--

*Op vertoon van geldige studentenpas voorzien van datum. Omdat vanaf 1 maart 2021 de contributie tijdens het inschrijfproces direct via iDEAL moet worden betaald betalen nieuwe studentleden eerst de contributie die hoort bij de leeftijd. Nadien stuurt de student een mail naar ledenadministratie@tvz750.nl  en voegt een kopie van een van datum voorziene geldige studentenkaart bij. Het teveel betaalde bedrag wordt daarna teruggestort. 


Datum ingang lidmaatschap, contributie en eventuele kortingen:
 

  • Wordt men lid in de periode van 1 april t/m 30 september van het verenigingsjaar dan betaalt men 100% van het verschuldigde contributiebedrag.
  • Wordt men lid in de periode van 1 oktober t/m 31 december van het verenigingsjaar dan betaalt men 75% van het verschuldigde contributiebedrag.*
  • Wordt men lid in de periode van 1 januari t/m 31 maart van het verenigingsjaar dan betaalt men 25% van het verschuldigde contributiebedrag.*

Gezinskorting:  Voor het derde en volgende juniorlid uit één gezin wordt 50% korting gegeven.*

Niet-spelend lid:  een lid dat niet (meer) actief de tennissport beoefent, maar betrokken wil zijn/blijven bij TVZ 750, of degene, die gedurende een langere periode niet actief de tennissport kan beoefenen wegens specifieke omstandigheden, zoals zwangerschap, langdurig verblijf in het buitenland, etc. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Student:  een seniorlid die een geldige collegekaart aan de ledenadministratie getoond heeft. De student volgt een voltijd opleiding.

* De kortingsregeling geldt niet voor de KNLTB afdracht, het inschrijfgeld en speciale acties.