Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van woensdag 3 april 2024 v.a. 20.00 uur

Aan alle leden

Op woensdag 3 april 2024 om 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van TVZ 750 gehouden in ons sfeervolle clubhuis. Het bestuur nodigt de leden ervoor uit en hoopt op een goede opkomst.

 AGENDA

 1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering:

  • AV 20-03-2023
  • BAV 10-05-2023
  • BAV 31-10-2023

3.     Mededelingen

4.     Wijzigingen

·       Toevoeging artikel aan het Huishoudelijk reglement

5.     Jaarverslag secretaris 2023 - 2024

6.     Penningmeester:

  • Balans 2023
  • Exploitatierekening 2023
  • Begroting 2024
  • Financieel meerjarenplan 2023 - …
  • Verslag kascommissie
  • Kiezen nieuwe leden kascommissie

Pauze             

7.     Bestuursverkiezing

 

  • Aftreden Piet Ankersmit
  • Aftreden Edwin Oosterhof
  • Aftreden Lambert Seine
  • Voorstel vanuit het bestuur:

                                                    i.     Robert Kilsdonk als voorzitter

                                                   ii.     Patrick Bosman als algemeen bestuurslid met in de portefeuille sponsoring

8.    Ereleden

 

9.  Rondvraag


 [1] Alle stukken voor de ledenvergadering zijn vanaf 17 maart 2024 geplaatst op de website (www.tvz750.nl) en liggen ter inzage in het clubhuis. Op verzoek kunnen deze opgevraagd worden bij de secretaris (secretaris@tvz750.nl).

 

Downloads: