Crowdfundingsactie onder leden van TVZ 750

Prospectus: Aanbod crowdfunding TVZ 750

De tennisvereniging TVZ 750 gevestigd te Zwolle heeft in een bijzondere ledenvergadering van 23 november 2020 besloten tot het aanbieden van padel.  Daartoe zijn financiële middelen nodig die de vereniging niet bezit en daarom is in de vergadering gevraagd, en is er toestemming toe verleend, een crowdfunding op te zetten onder de leden.

Lees verder