Leden van TVZ 750 kiezen voor 3 extra padelbanen

Afgelopen dinsdag 31 oktober zijn de leden van TVZ 750 akkoord gegaan met de uitbreiding van 3 extra padelbanen op ons tennis- en padelpark. Dit gebeurde in de Bijzondere Algemene Vergadering, die zowel in multifunctioneel centrum De Bolder werd gehouden als ook via Teams.

 

 

In De Bolder waren liefst 84 leden aanwezig, terwijl online nog eens 101 leden meestemden. Daarnaast waren er ook 84 machtigingen bij de secretaris binnengekomen. Dat betekent dat in totaal 269 leden op een rechtsgeldige wijze hun stem hebben uitgebracht. Voordat de stemming begon kreeg het bestuur een petitie uitgereikt van een aantal leden, die het bestuur opriep tot een stop op grote uitbreidingen op ons sportpark voor de komende 5 jaar. Het bestuur dankte deze leden voor deze oproep en gaf aan dit zeker in beraad te nemen.

Daarop begon de stemming, waarbij allereerst aan de leden werd gevraagd of ze voor of tegen de uitbreiding van extra padelbanen waren. Uit die stemming bleek dat een meerderheid voor uitbreiding is. Daarop kon de vergadering verder met de vraag: willen we 2 of 3 padelbanen? Het gaat daarbij om twee padelbanen op de huidige tennisbaan 5, en een eventuele 3e padelbaan naast het clubhuis, op wat sinds een aantal jaren het kinderspeelveld is. Uit die stemming bleek dat de leden kiezen voor 3 padelbanen.

De komst van de padelbaan naast het clubhuis is nog op voorwaarde dat het waterschap akkoord gaat met de bouw hiervan. Dit omdat we hiermee in het zogeheten dijklichaam gaan bouwen. Als het goed is, wordt dat zeer binnenkort bekend. 

Deze extra vergadering was nodig, nadat een eerder plan voor een baan op de parkeerplaats dan wel het bos is afgekeurd door de gemeente Zwolle. Daarvoor zouden bomen gekapt moeten worden en dat is niet conform het beleid van de gemeente Zwolle waarbij groen voor sport gaat.

Nieuws Overzicht