ONDERZOEK HAALBAARHEID PADEL BIJ TVZ 750

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 3 maart 2020 is besloten dat er onderzoek zal worden gedaan naar de haalbaarheid van Padel bij TVZ 750. Voor dat doel is een padelcommissie in het leven geroepen, die in eerste instantie bestond uit 2 maar inmiddels 5 leden telt.

Aanleiding van dit onderzoek is de reeds jarenlange afname van het aantal leden bij onze vereniging. Overigens is dit m.u.v. van kleine oplevingen een algemene tendens in tennisland. Al meer dan 5 jaar proberen we met mooie ledenwerfacties ons ledenbestand te verhogen of in ieder geval op peil te houden, maar ondanks alle inspanningen zijn we qua ledenaantal vanaf het begin van deze eeuw terug gegaan van ongeveer 900 naar 450 nu.

Ondanks de terugval in leden zijn we nog steeds financieel gezond, maar de vraag is of we dat op termijn ook zullen blijven nu blijkt dat er door de jaren heen ook scheefgroei is ontstaan in het ledenaantal per leeftijdsgroep. Van de huidige 450 leden zijn er 250 ouder dan 50 jaar.

De huidige KNLTB-norm geeft aan dat bij grasbanen met volledige verlichting, zoals wij die hebben, gerekend mag worden met ongeveer 90 leden per baan. TVZ 750 zal volgens die norm aan 5 banen voldoende hebben. We vragen ons dan ook af of het financieel wel verantwoord is in de nabije toekomst de banen 5 t/m 9 van nieuw gras te voorzien of zelfs baan 8 en 9 te behouden.

Waarom Padel?

Padel is de laatste jaren enorm in opkomst. De sport is laagdrempelig, spectaculair, dynamisch en om die redenen spreekt het veel doelgroepen aan, maar zeker ook de jongere doelgroep. In de laatste paar jaar zijn er veel padelbanen gebouwd in Nederland. Zo werd er in 2019 de 250ste padelbaan aangelegd en gaan we nu richting 300 banen. Ook in de regio is padel in opkomst en zijn er enthousiaste geluiden te horen. Denk hierbij aan Meppel, Hattem en Kampen. Ledenaantallen nemen (fors)toe en in Meppel wordt voorzichtig gesproken over uitbreiding vanwege capaciteitstekort. In Zwolle liggen er slechts 2 padelbanen (commercieel geëxploiteerd, vergelijk dat eens met het aantal tennisbanen in Zwolle!) en op verenigingsniveau is er nog geen enkele vereniging die padelbanen heeft. In de wandelgangen hoor je wel geluiden dat verenigingen erover nadenken, maar tot dusver heeft niemand nog doorgepakt. Het feit dat TVZ 750 de eerste zou kunnen zijn, is ons inziens dan ook een enorme kans.

We denken ook dat we het punt van de fysieke laagdrempeligheid van padel ook zwaar moeten laten wegen. Volgens de cijfers van de KNLTB zijn blessures een van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen stoppen met tennis. Als je met padel een alternatief hebt, kun je deze mensen mogelijk behouden.

Inmiddels heeft de commissie een uitgebreid rapport aan het bestuur gepresenteerd met een aantal mogelijke opties tot vervanging van tennisbaan 5 en de oefenkooi ten gunste van 2 of 3 padelbanen, inclusief het daarbij behorende financiële plaatje. Deze keuze zou leden kunnen verbazen en de vraag oproepen waarom dan niet gekozen voor de banen 8 en 9?  Maar deze optie is niet als wenselijk gepresenteerd omdat de commissie in haar onderzoek van alle kanten is gewezen op het belang om padel niet  het ondergeschoven kindje van de vereniging te maken en ergens achteraf weg te stoppen maar te streven naar volledige integratie en vooral zichtbaarheid als men op het terras zit, het park oploopt of over de dijk langs het park fietst of loopt.

Na presentatie van het rapport door de commissie heeft het bestuur unaniem besloten een meerwaarde te zien in het investeren in Padelbanen bij TVZ 750 teneinde de vereniging (financieel) gezond te kunnen houden. Het bestuur heeft de commissie gevraagd nog een aantal punten verder te onderzoeken zodat een compleet plan in een binnenkort te houden Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) kan worden gepresenteerd. Wordt vervolgd!

Heb je opmerkingen, vragen of suggesties of lijkt het je leuk om in oktober of november in aanmerking te komen een padelclinic mee te maken mail dan naar padel@tvz750.nl. Om in aanmerking te komen voor een clinic moet je wel een aantal zaterdagen of dagdelen van zaterdagen in oktober en/ of november beschikbaar zijn. Uit de aanmeldingen zal de padelcommissie proberen een zodanig mix te selecteren dat een breed deel van onze leden zich vertegenwoordigd voelt. 

Wil je meer weten over padel klik dan op deze link.

Op 14 september 2020 was er een uitgebreid artikel in de Stentor over Padel. Klik hier voor de link naar dat artikel. Helaas kunnen alleen Stentorabonnees met een inlogcode dit artikel lezen.

 

 

Nieuws Overzicht