DUBBELEN, HET MAG WEER!

Er mag weer gedubbeld worden, mits de 1.5 meter van elkaar gehandhaafd wordt. Naar aanleiding van de persconferentie heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen. Het clubhuis en terras moeten nog wel gesloten blijven tot 1 september. Er wordt gekeken of sportkantines per 1 juli weer open mogen. Laten wij hopen dat dit lukt, want wij missen de gezelligheid wel. Lees het laatste nieuws van de KNLTB via deze link: https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/05/dubbelen-mag-weer-terras-en-clubhuis-blijven-nog-gesloten/

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van NOC*NSF en de KNLTB bondsarts gering. Wel blijven de overige richtlijnen van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren via de ClubApp en het 1.5 meter afstand houden van elkaar. Ook als je een bal op moet halen die uit de baan is geslagen. Neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en houd je aan de afspraken voor wat betreft de hygiënemaatregelen. Niet alleen voor jezelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Alle leden hebben een mail ontvangen met de verenigingsprotocol als bijlage en het bestuur verwacht dat een ieder er kennis van heeft genomen. Het is nu nog belangrijker dat de genomen maatregelen op het park worden opgevolgd. Laten wij met zijn allen daar op letten.

Het bestuur wenst iedereen heel veel tennisplezier met je dubbelspel en blijf gezond!

Alle documenten van fase 2B staan hieronder en kun je nog eens doorlezen.

Downloads:

Nieuws overzicht