VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING OP ALGEMENE VERGADERING

De contributie van het lidmaatschap is de laatste jaren niet meer verhoogd, echter was er wel inflatie en wordt het steeds moeilijker de begroting sluitend te krijgen. Het doel is om onze vereniging financieel gezond te houden en daarom heeft het bestuur besloten dat er tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering (februari of maart 2020) voorgesteld zal worden de contributie voor senioren met € 10,-- te verhogen en de overige contributies met een evenredig bedrag.

Ter informatie: voorstellen tot contributieverhoging worden zoals het gewoon is vóór 1 december aan onze leden bekend gemaakt.

Nieuws overzicht