BAANVERLICHTING NIET ONNODIG LATEN BRANDEN

Zoals bekend is ons hele park enige jaren geleden voorzien van ledverlichting. Het belangrijkste motief hiervoor was de enorme financiële besparing van ruim €5000,-- op jaarbasis, die we hiermee konden bereiken en waardoor we de benodigde investering al binnen een jaar of 7 terug kunnen verdienen. Maar zuinigheid blijft geboden en het bestuur wil daarom iedereen nog eens op het hart drukken niet onnodig de baanverlichting te laten branden.

Ook moeten we af van de discussie die nu al een groot aantal jaren duurt tussen voor- en tegenstanders om puur voor de gezelligheid op het terras 's avonds na het tennissen de verlichting op baan 1 nog te laten branden. Nog steeds verspillen we daarmee onnodig 3800 watt per uur maar ook de inmiddels negatieve discussie hierover tussen de diverse groepen moet nu eindelijk eens stoppen.

Het standpunt van het bestuur is duidelijk: LAMPEN UIT ALS ER NIET MEER GETENNIST WORDT.

 

Nieuws overzicht