BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (BAV) OP 3 SEPTEMBER 2019

Op 3 september om 20.00 uur wordt er een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden. Alle leden van TVZ 750 worden uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Agenda:

1.      Verslag BAV 20-02-2019

2.      Verslag AV 06-03-2019

3.      Actiepunten AV 06-03-2019

4.      Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement (HHR)

5.      Voorstel uit bestuur benoeming Rob Scholten als Penningmeester

6.      Evaluatie Jeugdbeleidsplan (openstaand actiepunt uit eerdere ALV)

7.      Vervanging van het kunstgras en netpalen op de banen 1-4

      a.      Drainage – doornemen huidige situatie en voorstel

      b.      Offerte vervanging banen – voorstel en vraag om goedkeuring start okt/nov.

8. Rondvraag

Hierbij het verzoek om voor de vergadering de onderstaande bijlagen (Voorstel HHR en Voorstel HHR - Toelichting) door te lezen.

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht