DE DATA EN TIJDSTIPPEN VOOR HET OPHALEN LEDENPASSEN ZIJN BEKEND

Op maandag 18, woensdag 20 en  zaterdag 30 maart 2019 ophalen ledenpassen.

Maandag 18 en woensdag 20 maart tussen 19.00 en 21.00 uur  en  zaterdag 30 maart 2019 tussen 10 en 12 uur kunnen onze leden de ledenpassen op komen halen in ons clubhuis aan de Peterkampsweg 8 te Zwolle.

Op 28 februari ontvangen alle leden hiervoor ook nog een persoonlijke uitnodiging via mail.

Zoals reeds eerder is meegedeeld zal de contributiebetaling vanaf dit jaar niet meer in ons clubhuis gebeuren maar gaat betaling voortaan via facturering en betaling per bank. Op 20 februari j.l. is de contributiefactuur naar alle leden gemaild met het verzoek het factuurbedrag via de bank te voldoen.

Het afhalen van de ledenpassen blijft echter onveranderd maar er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden om je pas af te kunnen halen:

  1. Ruim voor de datum waarop jij jouw pasje wilt afhalen dient het contributiebedrag naar de bankrekening van TVZ 750 te zijn overgemaakt. Doe dit niet een dag van tevoren omdat we dan mogelijk nog niet hebben kunnen controleren of het geld binnen is.
  2. Van iedereen tussen 18 en 75 jaar wordt verwacht dat men vanaf nu 3 i.p.v. 2 bardiensten per verenigingsjaar (1 april t/m 31 maart) draait. Het bestuur heeft hiertoe moeten besluiten omdat het met het huidige aantal leden niet meer mogelijk was alle bardiensten voor het hele jaar gevuld te krijgen. Op 2 maart 2019 krijgen alle daarvoor in aanmerking komende leden van de bardienstcommissie een persoonlijke mail met een nadere uitleg van de nieuwe regeling. Daarin zijn ook de uitzonderingen vermeld.
  3. Leden, die niet voor bardiensten zijn vrijgesteld, dienen hun 3 bardiensten voordat ze hun pasje komen afhalen zelf via de website van TVZ 750 te hebben ingevuld. Op de ophaaldagen van de ledenpassen is daarvoor niet of nauwelijks ruimte. Op dit moment staat de bardienstmodule voor het nieuwe verenigingsjaar al open en kan iedereen zijn bardiensten al gaan invullen. Weet je niet meer hoe het moet ga dan naar de website "Bardiensten " en scrol naar beneden naar "Instructie invullen bardiensten" of klik anders hier.
Nieuws overzicht