REGELING BARDIENSTEN AANGEPAST

Aantal bardiensten per jaar verhoogd en minder vrijstelling:

In 15 jaar is het aantal leden van onze vereniging bijna gehalveerd, maar het aantal momenten dat onze kantine open is, is nauwelijks gewijzigd. Dat laatste is ook wat niemand wil omdat naast het sportieve gebeuren op ons park het gezellige en sociale deel in het clubhuis onze vereniging toch wel bijzonder maakt.

Omdat het niet meer mogelijk blijkt om alle bardiensten gevuld te krijgen en we in de toekomst toch weer op voldoende bardienstvrijwilligers moeten kunnen rekenen heeft het bestuur de regels aangepast:

1. Vanaf 1 april 2019 wordt van elk lid tussen 18 en 75 jaar verwacht dat men 3 in plaats van 2 bardiensten per verenigingsjaar (1 april t/m 31 maart) verricht. Leden, die andere vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging doen blijven vrijgesteld, maar hoeven niet van die vrijstelling gebruik te maken. Gelukkig is dat elk jaar toch nog een fors aantal.

2. Leden die alleen tennissen tijdens het ochtend tennis op de maandagen, dinsdagen en donderdagen en daar worden ingepland voor bardiensten zijn ook vrijgesteld. Voor de tot deze groep behorende leden, die ook tennissen op andere tijdstippen en gebruik maken van de reguliere kantinefaciliteiten vervalt echter deze vrijstelling.

3. Op rustige momenten zoals bijvoorbeeld op de normale zaterdagen en zondagen zal voortaan slechts 1 bardienst gepland worden in plaats van 2.

We hopen op ieders medewerking straks bij het invullen van de bardiensten voor het nieuwe seizoen

Het bestuur

 

Nieuws overzicht