CONTRIBUTIEBETALING TVZ 750 VOORTAAN VIA FACTUUR

Vanaf de oprichting van onze tennisvereniging was het gebruikelijk dat er elk voorjaar een aantal contributiebetaaldagen in het clubhuis werd gepland waar de leden in de gelegenheid werden gesteld hun contributie te komen betalen.

Om de financiële - en ledenadministratie te vereenvoudigen heeft het bestuur echter besloten m.i.v. het nieuwe seizoen 2019/2020 de contributie niet meer in het clubhuis te laten betalen maar alle leden via email een contributiefactuur te sturen. 

De contributiefactuur zal op 20 februari a.s. per mail naar alle leden worden verstuurd met het verzoek het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar de bankrekening van TVZ 750. 

Het ophalen van de ledenpassen wijzigt NIET. De geplande data daarvoor zijn maandagavond, 18 en woensdagavond 20 maart, beide van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdagmorgen, 30 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. We sturen je hiervoor begin maart nog een aparte uitnodiging maar noteer deze data alvast in je agenda.

Het bestuur

Nieuws overzicht