PILOT MAANDAGOCHTENDTOSS IS VERVALLEN

Weet u het nog de start op 30 april 2018? Als proef werden de banen 1 t/m 7 op alle maandagen gereserveerd voor de ochtendtoss en wel voor de oudere senioren. Op de Algemene vergadering d.d. 3 september 2019 is door omstandigheden besloten dat deze seniorentoss komt te vervallen. Dit houdt in dat er net als op andere momenten er weer afgehangen dient te worden. Aanmelden voor een seniorentoss op welke dag ook is niet meer mogelijk.

 

Hoe zat het ook al weer?

Zoals bekend werd al jaren elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend getennist door een grote groep meestal wat oudere leden. De indeling van de partijen werd en wordt nog verzorgd door Ies en Barbara van Keulen. 

Op hun verzoek heeft het bestuur zich destijds gebogen over de vraag of de banen die ochtenden dan ook formeel gereserveerd zouden kunnen worden voor deze groep. Het bestuur was slechts gedeeltelijk aan dit verzoek tegemoet gekomen en heeft destijds het volgende besluit genomen:

 

  • Alleen op de maandagochtenden werden de banen 1 t/m 7 voor dit doel gereserveerd/geblokkeerd worden van 10.00 tot 11.30 uur. Deze reservering werd dan ook formeel "tossen" genoemd.
  • Dit was een proef met als voorwaarde dat iedereen toegelaten werd tot deze toss, zoals dat ook op de dinsdagavonden gebruikelijk was en nog is.
  • Indien er om wat voor reden toch mensen weggestuurd werden zal de proef onmiddellijk gestaakt worden. De banen 8 en 9 bleven beschikbaar voor leden, die vrij wilden spelen.
  • Omdat het bestuur buiten de maandagochtend en de dinsdagavond verder geen vaste momenten wil die beperkend zijn om vrij te kunnen tennissen of om andere initiatieven te ontplooien werd het verzoek niet ingewilligd om deze regeling ook te laten gelden voor de dinsdag- en donderdagochtend.

Per direct is tijdens de Algemene Vergadering besloten dat het bovenstaande is komen te vervallen.

Nieuws Overzicht